De Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe is opgericht op 9 oktober 1948. De naam “Vrienden van” is per 14 juni 2018 overgedragen aan ‘de Stichting Hoge Veluwe Fonds,' en daarmee hun volledig eigendom geworden. De vrijwilligers van onze vereniging gaan nu verder onder de naam “Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe,” met de bedoeling om een actieve vrijwilligersbijdrage te leveren
aan het beheer en de ontwikkeling van het NP Park De Hoge Veluwe en tevens om als vrijwilligersvereniging de ANBI-status te blijven behouden.


.

Vanaf medio september 2018 communiceren wij online verder via: www.vrijwilligershogeveluwe.nl