GEWIJZIGDE Uitnodiging.

Algemene Ledenvergadering op:

zaterdag 26 mei 2018 om 10 uur

in het DIENSTGEBOUW van Het Park,

UITSLUITEND BEREIKBAAR VIA

DE APELDOORNSEWEG 250, 7351 TA Hoenderloo.

Dit is de provinciale weg tussen Otterlo en Hoenderloo.

DOWNLOAD: JAARVERSLAG 2017


Inloop vanaf 9.30 uur

Agenda:
1.Opening en welkom door de voorzitter, Cees Krijger.
2.Mededelingen.
3.Verslag van de ALV d.d. 13 mei 2017.
4.Jaarverslag 2017, Jaarrekening 2017, Begroting 2018, Voorstel decharge bestuur.
5.Benoemen en voorstellen van nieuwe coördinatoren door het bestuur.
6.Presentatie over de excursie ‘De Hoge Veluwe en de Tweede Wereldoorlog’.
7.Korte pauze. Inleveren van rondvraagbriefjes.
8.Mededelingen door de directeur van het Park, de heer S.E. baron Van Voorst tot Voorst.
9.Beantwoording van de vragen op de briefjes.
10.Sluiting.


Na afloop is er de mogelijkheid tot het maken van een wandeling o.l.v. een natuurgids.

Het jaarverslag 2017 is vanaf 1 mei 2018 te downloaden op www.vriendenhogeveluwe.nl/archief of, indien u geen computer heeft, telefonisch aan te vragen bij het secretariaat van de vereniging: 055-5218606.Omvorming van de vereniging

Op 8 juni 2018 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.In verband met de te verwachten opkomst is de lokatie voor de ALV van 8 juni GEWIJZIGD.

De nieuwe lokatie is:
Fletcher Hotel Restaurant de Zeegser Duinen
Schipborgerweg 8
9483 TL Zeegse

De documenten die aan de orde zullen komen treft u op de pagina omvorming van onze vereniging.