Uitnodiging.

Algemene Ledenvergadering op:

zaterdag 26 mei 2018 om 10 uur in het Parkrestaurant.

Inloop vanaf 9.30 uur

Agenda:
1.Opening en welkom door de voorzitter, Cees Krijger.
2.Mededelingen.
3.Verslag van de ALV d.d. 13 mei 2017.
4.Jaarverslag 2017, Jaarrekening 2017, Begroting 2018, Voorstel decharge bestuur.
5.Benoemen en voorstellen van nieuwe coördinatoren door het bestuur.
6.Presentatie over de excursie ‘De Hoge Veluwe en de Tweede Wereldoorlog’.
7.Korte pauze. Inleveren van rondvraagbriefjes.
8.Mededelingen door de directeur van het Park, de heer S.E. baron Van Voorst tot Voorst.
9.Beantwoording van de vragen op de briefjes.
10.Sluiting.


Na afloop is er de mogelijkheid tot het maken van een wandeling o.l.v. een natuurgids.

Het jaarverslag 2017 is vanaf 1 mei 2018 te downloaden op www.vriendenhogeveluwe.nl of, indien u geen computer heeft, telefonisch aan te vragen bij het secretariaat van de vereniging: 055-5218606.

Leden van de Vereniging hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart vrij toegang tot het Park.


Omvorming van de vereniging

Op 8 juni 2018 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden waar de wijziging van de statuten zal worden besproken en vastgesteld conform de daarvoor aangewezen procedure. Voor eventuele vragen kan men zich richten tot: voorzitter@vriendenhogeveluwe.nl