omvorming van de vereniging van vrienden

ACHTERGRONDEN

De Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe is opgericht op 9 oktober 1948 en ondersteunt het Park in haar activiteiten.

De vereniging heeft op 8 juni 2018 het voornemen om de naam van de vereniging aan te passen en uitsluitend nog leden toe te laten die vrijwilligers zijn en het Park op deze wijze actief ondersteunen.

De naam “Vrienden van” zal worden overgenomen door ‘de Stichting Hoge Veluwe Fonds,’ zodat alle bijdragen van begunstigers, nalaters, schenkers en sponsors aan hetzelfde fonds ten goede komen. 
Dit komt de duidelijkheid in de communicatie ten goede. Een stichting is de juiste rechtsvorm voor fondsvorming.

De ‘aangepaste’ vereniging zal belast zijn met de organisatie en uitvoering van het vrijwilligerswerk in het Park.

De Stichting Hoge Veluwe Fonds investeert in projecten in de natuur van het Park en in faciliteiten waar nodig.

Het Park heeft aangeboden om alle leden die in het verleden hebben bijgedragen door hun jaarlijkse bijdrage aan de vereniging - éénmalig - een speciale faciliteit te bieden als “Bronzen Vriend” van de Stichting. Zij zijn hierover geïnformeerd. Dit gaat in per 1 januari 2019.

Vrijwilligers die tot de datum van omvorming vrijwilliger zijn, kunnen van dit aanbod gebruik blijven maken, ook wanneer zij in de toekomst geen actieve vrijwilliger meer zijn. Ook zij zijn door middel van een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van dit voorstel.

Vrijwilligers die na de datum van omvorming lid worden komen niet meer in aanmerking voor dit aanbod. Waarom niet? De faciliteit die het Park aanbiedt in de vorm van een “Bronzen Vriend” is bedoeld als erkenning voor de bijdragen in het verleden. Zogeheten 'begunstigers' van de Vereniging van Vrienden van de Hoge Veluwe die zich aanmelden als lid van de vereniging worden verwezen naar de Stichting Hoge Veluwe Fonds. Het treft immers geen doel om nu nog lid te worden, want statutair komt de positie van begunstiger te vervallen.