VERTROUWENSPERSOON

Onze vertrouwenspersoon (VCP) fungereert als eerste opvang voor onze leden met een klacht of vraag bij grensoverschrijdend gedrag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Onze Vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert ze onze vereniging om eventuele preventieve maatregelen te nemen.

Onze vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.

Onze vertrouwenspersoon is:
Cobi Mulder
c.mulder@at-m.nl
06-45176700